023 751 00 00 info@elswoutgroep.nl

Inzake verwerkersovereenkomst

Verwerkersovereenkomst niet nodig bij advies werknemersvoorzieningen en –regelingen

Als werkgever hoeft u geen verwerkersovereenkomst te sluiten wanneer u de Felixx.Groep inschakelt. Dit geldt voor het treffen van regelingen ten aanzien werknemers met betrekking tot pensioen, arbeidsongeschiktheid en verzuim. Weliswaar verstrekt u hiervoor persoonsgegevens van medewerkers aan de Felixx.Groep, maar daarmee is de Felixx.Groep nog geen ‘verwerker’ volgens de wet.

Dit blijkt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming[1] en de uitleg die het Ministerie van Justitie en Veiligheid[2] hier aan geeft. Het feit dat een derde partij in opdracht van een werkgever werknemersgegevens verwerkt, maakt hem nog niet tot een ‘verwerker’. Een derde partij kan op grond van de privacyregelgeving namelijk ook de positie van een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ hebben. Dit is het geval als het verwerken van de gegevens van de werknemers geen primaire opdracht is ten behoeve van de werkgever. Kortom, het moet logischerwijs voortvloeien uit de vorm van dienstverlening die de derde partij aanbiedt. Bijvoorbeeld bij de dienstverlening van een financieel adviseur aan de werkgever bij het adviseren en bemiddelen bij regelingen voor werknemers.

Uiteraard is de Felixx.Groep als verwerkingsverantwoordelijke onverminderd verplicht zeer zorgvuldig met de verkregen werknemersgegevens om te gaan in overeenstemming met de privacyregels uit de AVG. Op dit moment leggen wij de laatste hand aan onze privacyverklaring, zodat u kunt nalezen hoe wij hier als de Felixx.Groep invulling aan geven.

[1] Algemene Verordening Gegevensbescherming, art. 4.7 en 4.8, pag. 33
[2] Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming, Ministerie Justitie en Veiligheid, pag. 33.