023 751 00 00 info@elswoutgroep.nl

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet afwikkeling massaschade. Collectieve claimzaken worden hierdoor overzichtelijker en kunnen sneller worden doorgevoerd. Met de nieuwe wet kunnen belangenorganisaties en claimstichtingen namens een groep gedupeerden een collectieve schadevergoeding eisen. De rechter kan dan een vertegenwoordiger voor consumentenbelangen aanwijzen en in zijn uitspraak direct een schadevergoeding vaststellen.

Wanneer is er sprake van massaschade?

Er is sprake van een massaschade als een groep personen of bedrijven door één gebeurtenis schade lijdt, zoals woekerpolissen die een bank of verzekeraar aan een grote groep consumenten heeft verkocht. “Het ligt voor de hand dat de veroorzaker van de schade betaalt. Maar de praktijk laat zien dat het niet altijd even makkelijk gaat. Soms wegen de kosten van een procedure niet op tegen de geleden schade. Of heeft iemand niet de tijd en energie om jarenlang te procederen”, aldus de website van de Rijksoverheid.

Wat gaat er veranderen?

Voor het vaststellen van de hoogte van de schade moeten claimanten nu nog individueel naar de rechter om een regeling treffen. Daarnaast moet er medewerking zijn van de veroorzaker. Als het aan de Tweede Kamer ligt wordt die drempel weggenomen. De wet voorkomt dat veroorzakers van schade de procedures lang kunnen traineren. Ook voorziet de wet dat burgers voldoende rechtsbescherming krijgen. Om als belangengroep een massaclaim in te kunnen dienen, moeten organisatie en financiën op orde zijn.

Nu de Eerste Kamer nog

De wet zou in 2019 nog in werking kunnen gaan. Als de Eerste Kamer voortvarende te werk gaat. De nieuwe wet zal in ieder geval gelden voor schadeveroorzakende gebeurtenissen die op of na 15 november 2016 hebben plaatsgevonden.

Neem contact op

Heeft u te maken gehad met een massaschade of heeft u vragen, neem dan gerust contact met mij of één van mijn collega’s op via 023 – 751 00 00.

Ronald Verkerk

Ronald Verkerk

Hoofd binnendienst

Ronald is in dienst bij Elswout sinds 1 januari 2014 en al vanaf september 1980 werkzaam in de verzekeringsbranche. Het leukste aan de functie is voor hem de veelzijdigheid en de mogelijkheid om mee te denken met de klant om tot het best mogelijke advies te komen of het beste product voor zijn situatie te vinden. Ondernemers en particulieren kiezen volgens Ronald voor Elswout vanwege enerzijds de deskundigheid en anderzijds de snelheid waarmee de klanten bediend worden. Naast zijn werk is Ronald actief en passief sporter.

Neem contact met mij op